cases werkwijze over ons blog contact

Een nieuw product ontwikkelenGebruikers­onderzoek

Elke app of website richt zich op een groep gebruikers. Vaak weten we niet precies wat deze gebruikers beweegt.

Tijdens het (door)ontwikkelen van de interface van je website of app is het goed om te weten wat voor de gebruikers de belangrijkste knelpunten van de huidige versie zijn, en welke doelen en behoeftes ze nu eigenlijk echt hebben. Om dit te achterhalen is gebruikersonderzoek nodig. Wij voeren zowel kwantitatief onderzoek op basis van gebruikersdata als kwalitatief onderzoek onder individuele gebruikers uit.

Kwantitatief gebruikersonderzoek

Om een eerste indruk te krijgen van hoe een site of app gebruikt wordt, voeren we kwantitatief gebruikersonderzoek uit. We kijken dan voornamelijk naar gebruikersdata, bijvoorbeeld naar statistieken in Google Analytics of heatmaps in Hotjar:

Statistieken

Door in de statistieken van een website te duiken vinden we antwoorden op vragen als: Welke apparaten gebruiken bezoekers? Welke pagina’s bekijken ze het meest/langst/eerst/laatst? Waar komen ze (online) vandaan? En op welke pagina’s haken ze juist af?

Heatmaps, clickmaps, scrollmaps

Deze tonen het muisgedrag van bezoekers. Dit geeft een goed beeld van welke content wel/niet gezien wordt en waarop de bezoekers klikken.

Lees meer over statistieken en heatmaps.

Kwalitatief gebruikersonderzoek

Als we onderzoek willen doen naar knelpunten, dan zetten we kwalitatief gebruikersonderzoek in. Hierbij kijken we naar de ervaringen van individuele gebruikers.

Het voordeel hiervan is dat je een specifieker inzicht krijgt in de behoeftes en motivaties van de eindgebruikers. Ze komen met een bepaalde verwachting naar een website of app en hebben vervolgens een ervaring die deze verwachting wel of niet waarmaakt. Hoe beter de behoeftes van de gebruiker worden vervuld, hoe positiever de gebruikservaring is, en hoe positiever men doorgaans ook over een site of merk in het algemeen is.

Kwalitatieve onderzoeksmethodes die we hiervoor inzetten zijn:

Online enquête/vragenformulier

Om meer te weten te komen over bepaalde eigenschappen, meningen of ideeën van de doelgroep, stellen we een vragenlijst of enquête op en verspreiden deze online.

Gerichte vragen

Op basis van bepaalde regels is het mogelijk om bezoekers, op specifieke momenten tijdens het gebruik van de website, één of meerdere vragen stellen of om feedback te vragen. Bijvoorbeeld als iemand een bepaalde tijd op je website is, of als iemand de site gaat verlaten (zijn/haar muis uit het scherm beweegt). Met vragen als ‘heb je gevonden wat je zocht?’ of ‘hoe waardeer je de site?’ kunnen we zo, binnen de context van het gebruik, meer te weten komen over behoeftes, frustraties en verwachtingen op dat moment.

Interviews

Als een applicatie of website taak­gericht is, en een gebruiker bijvoorbeeld ondersteunt bij zijn of haar werk, dan willen we graag zo’n gebruiker persoonlijk spreken in een interview. Zo komen we meer te weten komen over de context van het gebruik en de specifieke verwachtingen van de app of site. Daarnaast krijgen we ook een beeld van heersende frustraties, behoeftes en ervaringen. Dit geeft ons ook goede input voor het maken van persona’s en een customer journey.

Screen recordings

In tools als Hotjar of Mouseflow kunnen we screen recordings bekijken: integrale filmpjes van bezoekers die tonen hoe ze door je site heen klikken. We zien waar gebruikers heen en weer klikken of scrollen, op welke plekken ze lang blijven hangen of waar ze juist snel doorheen klikken. Hierdoor krijgen we een goed gevoel bij hoe de doelgroep navigeert en waar eventuele knelpunten zitten.

Usabilitytest

De beste kwalitatieve test is een live usabilitytest met mensen uit de doelgroep. Door deze mensen in het echt te spreken kunnen we beter inspelen op hun specifieke behoeftes en motivaties, en net wat beter de vinger kunnen leggen op waar het voor die mensen nu écht om draait. Een usabilitytest kan vrij laagdrempelig ingestoken worden, door een aantal mensen uit de doelgroep uit te nodigen, deze achter de betreffende site of app te zetten en te observeren. Door de respondenten daarbij zoveel mogelijk hardop te laten denken, komen we veel te weten of hun behoeftes, motivaties en verwachtingen tijdens het gebruik van de site/app. Lees meer over usability testing.

De keerzijde van kwalitatief onderzoek is dat de uitkomsten per individu erg kunnen verschillen. Het is onmogelijk om een voor iedereen perfecte website te verwezenlijken. Het is daarom belangrijk om een steekproef te nemen die representatief en groot genoeg is.

Gebruikt in o.a. de volgende projecten:

Gebruikt in o.a. de volgende projecten: