cases werkwijze over ons blog contact

Een bestaand product door­ontwikkelenExpert review

Tijdens een expert review bekijken wij, als usability experts, de website of app door de ogen van de gebruiker.

Zaken die opvallen qua gebruiks­vriendelijkheid worden genoteerd. Problemen en verbeterpunten, maar ook de dingen die juist goed gaan. Daarnaast beoordelen we de site/app ook visueel, en kijken hierbij naar zaken als layout, kleurgebruik, fotografie, fonts, marges, etc. Kleine aanpassingen hierin kunnen vaak voor meer rust en overzicht op een pagina zorgen.

Ter voorbereiding van de daadwerkelijke review brengen we eerst in kaart wie de site of app gebruiken, wat het doel van de site of app is en wat de belangrijkste flow is die deze gebruikers doorlopen om bij dat doel te komen.

Lees meer over gebruikersonderzoek, doelstellingen in kaart brengen en customer journey mapping.

Expert review

Na het vaststellen van de belangrijkste flow verplaatsen wij ons in de gebruiker en kijken we hoe en of de stappen of taken binnen deze flow te realiseren zijn. Tijdens deze ‘expert review’ houden we rekening met de gedragskenmerken en context van de verschillende gebruikers. De taken die een relatie hebben tot conversie en business doelen nemen we hier ook in mee. Alle opvallendheden worden genoteerd. Zo maken we stap voor stap inzichtelijk wat er goed gaat en verbeterd kan worden aan de belangrijkste route(s) door de site. Zowel aan het proces en de structuur als binnen de schermen zelf.

Review aan de hand van een usability checklist

Naast het doorlopen van de flow kijken we naar een aantal algemene punten waarvan wij vinden dat een website hier voldoende op moet scoren. Deze punten hebben in sommige gevallen niet direct een relatie met de flow. Deze checklist bevat aandachtspunten in de volgende categorieën:

   Eerste indruk en homepage
   Taken en functionaliteit
   Navigatie en informatie-architectuur
   Consistentie
   Vertrouwen, psychologie en overtuiging
   Formulieren, transacties en feedback
   Afhandeling van fouten
   Visual design
   Snelheid en complexiteit

Concrete lijst met actiepunten

In een presentatie of rapport zullen wij de gevonden pluspunten en verbeter­punten toelichten. Per verbeterpunt geven we aan hoe deze concreet aangepakt kan worden, eventueel voorzien van een visuele toelichting, of voorbeeld van hoe dit in een vergelijkbare situatie op een andere site opgelost wordt.

Om grip te houden op de lijst met verbeterpunten zullen we deze samen met jullie en techniek bespreken en prioriteren. Op basis van impact voor de gebruiker, waarde voor de business en technische uitvoerbaarheid, organiseren we de punten. Quick wins die weinig werk zijn kunnen we sneller oppakken dan grote technische aanpassingen, knelpunten die ervoor zorgen dat gebruikers gelijk afhaken zijn belangrijker dan kleine onduidelijkheden die geen impact hebben op de conversie. Zo komen we tot een concrete geprioriteerde actielijst waarmee we gelijk aan de slag kunnen.

Gebruikt in o.a. de volgende projecten: