cases werkwijze over ons blog contact

KENNISSVergroot je kennis met KENNISS

KENNISS is een nieuw leerplatform waarmee bedrijven die werkzaam zijn in de buitenruimte een actief leerbeleid kunnen creëren en medewerkers naar een hoger niveau kunnen tillen. Jager & Prooi is gevraagd om het ontwerp van dit nieuwe product uit te werken.

Vraag

Via één van onze technische partners Programic zijn wij gevraagd om het ontwerp van dit nieuwe leerplatform op ons te nemen. De ideeën en wensen die KENNISS had met betrekking tot dit platform waren door KENNISS zelf al in grove schetsen uitgewerkt, deze ruwe wireframes vormden ons startpunt.

Voor het ontwerpen, ontwikkelen en lanceren van deze tool is gekozen om eerst iteratief naar een MVP (minimum viable product) toe te werken, zodat het platform relatief snel voor een aantal launching customers beschikbaar komt. De ervaringen die met deze eerste gebruikers worden opgedaan worden vervolgens meegenomen in volgende iteraties.

Aanpak

Deze agile aanpak betekende voor ons dat we onderdeel voor onderdeel uitwerken in ontwerp, waarbij we beginnen met de belangrijkste onderdelen. Zo hebben we eerst de auteurstool onder handen genomen, zodat de omgeving waarbinnen de trainingen gemaakt kunnen worden als eerste geïmplementeerd wordt, en er gestart kan worden met het ontwikkelen van de content. Vervolgens waren de opleidingsbibliotheek en het learning management systeem (LMS) aan de beurt.

Voordat we van start gingen hebben we verschillende sessies gedaan om het gedachtegoed achter het concept en de gebruikers goed te begrijpen. Met deze kennis hebben we de wireframes aan een grondige review onderworpen. Zijn de flows logisch? Zijn de gebruikte interactiepatronen consistent? Is het geheel gebruiksvriendelijk? De uitgebreide feedback die hieruit voortkwam is in de wireframes verwerkt.

Tegelijkertijd hebben we de visuele basis van het nieuwe platform opgezet. Omdat het platform ook als geheel door klanten afgenomen en intern ingezet kan worden, hebben we een white-label stijl neergezet.

Dit betekent dat de huisstijlelementen in de interface aangepast kunnen worden naar de kleuren van de specifieke afnemende klant, zonder dat dit ten koste gaat van de gebruiksvriendelijkheid. Wij zorgen er in ons ontwerp bijvoorbeeld voor dat de leesbaarheid van teksten en knoppen bij alle kleuren overeind blijft.

Op basis van de wireframes en de nieuwe visuele stijl hebben we vervolgens in iteraties de benodigde schermen voor de verschillende onderdelen vormgegeven en overgedragen aan Programic.

Resultaat

KENNISS biedt leeraanbod aan voor praktische (buiten)beroepen zoals een hovenier. Deze doelgroep vraagt om duidelijke communicatie en interacties. Daar hebben we bij het ontwerpen van de interface dan ook rekening mee gehouden: grote knoppen, begeleidende teksten en vooral niet te veel poespas.

We hebben niet alleen aan de eindgebruiker gedacht, maar ook degene die de trainingen klaar moet zetten. Hoe minder tijd zij kwijt zijn aan het maken van trainingen, hoe beter. Daarom hebben we het proces om het leeraanbod te maken zo simpel mogelijk gehouden. Ze kunnen intuïtief trainingen en toetsen samenstellen, en deze vervolgens makkelijk beschikbaar maken voor de juiste werknemers.

Wil jij jouw digitale product ook naar een hoger niveau tillen? Neem contact met ons op om te kijken wat wij hiervoor kunnen betekenen.Laat het ons weten