cases werkwijze over ons blog contact

Een nieuw product ontwikkelenStijlstudie

Keuzes in vorm, kleur, beeldgebruik en fonts hebben effect op hoe een site of app overkomt op de gebruiker. In de stijlstudie denken wij hierover na en bepalen de juiste invulling voor deze aspecten.

Als startpunt nemen we een eventuele bestaande huisstijl en nemen hierin ook kennis over de doelgroep, de doel­stellingen van het product en de kernwaarden en visie van de afzender in mee.

Het doel is om een stijl te ontwikkelen die de juiste waarden overbrengt bij de gebruikers en het product een eigen identiteit geeft. We zetten de stijl zo op zodat de gebruiksvriendelijkheid zo hoog mogelijk is. Door usability vuistregels te hanteren, creëren we rust en overzicht op een pagina, is content goed te scannen en ligt de focus op de voor de gebruiker belangrijkste onderdelen.

Ook zorgen we ervoor dat de stijl consequent (bijv. één kleur voor linkjes, die niet ook voor gewone tekst wordt gebruikt) en schaalbaar (zowel letterlijk op meerdere devices als het aankunnen van toekomstige uitbreidingen) is.

De keuzes worden in een styleguide gedocumenteerd. Deze is door development als leidraad te gebruiken bij het ontwikkelen en doorontwikkelen van de site of app.

Gebruikt in o.a. de volgende projecten: