cases werkwijze over ons blog contact

Een nieuw product ontwikkelenInteractieconcept

Een customer journey of user journey werken we uit tot interactief concept. We werken hierin de structuur van de website of app uit én werken de belangrijkste flows in wireframes uit.

Navigatie-/informatie­structuur

Wat voor soort pagina’s zijn er nodig? Welke content moet er op welk moment aangeboden worden? Wat wordt de structuur van de nieuwe website? Een goede user experience of gebruikers­ervaring begint bij een goede navigatie. Een gebruiker die niet weet wat hij kan doen is snel vertrokken. In deze structuur moeten alle persona’s hun weg kunnen vinden. Iemand die voor het eerst op de site komt om zich te oriënteren, moet binnen de structuur zijn of haar journey kunnen doorlopen en doel bereiken, net als iemand die al langer bekend is met de website en op zoek is naar specifieke informatie.

Om te onderzoeken hoe de navigatie het beste werkt doen we een card sort. Een bestaande navigatiestructuur kunnen we onderzoeken middels een treejack.

Belangrijkste flow

Persona’s hebben verschillende wensen en behoeften om een digitaal product te gebruiken. Per persona werken werken we vaak een scenario of flow uit. Deze verschillende flows samen geven een goed beeld van de te ontwerpen pagina’s en interacties. We richten ons in eerste instantie alleen op de onderdelen op de schermen die voor deze belangrijkste flow van belang zijn. Dit om focus op deze flow te behouden, zodat we deze zo optimaal mogelijk neer kunnen zetten.

Additionele elementen op deze pagina’s werken we later in het project uit. Als de belangrijkste flow bestaat uit het zoeken van een product, het toevoegen aan je winkelmandje en het afrekenen, dan focussen we ons op deze 3 stappen. Omliggende informatie komt pas in een later stadium aan bod.

Navigatiestructuur of informatie­structuur wordt ook wel informatiearchitectuur genoemd.

In het grotere geheel: UX design of user experience design is hoe een gebruiker een applicatie ervaart, UI design is wat, waar en hoe elementen werken binnen een applicatie, informatie-architectuur is hoe een applicatie is georganiseerd en interaction design is hoe de gebruiker en applicatie samenwerken en reageren op elkaar.

Gebruikt in o.a. de volgende projecten:

Gebruikt in o.a. de volgende projecten: