cases werkwijze over ons blog contact

Een bestaand product door­ontwikkelenPrototype

Jager & Prooi werkt altijd vanuit klikbare prototypes. Met een klikbaar prototype kunnen we al in een vroeg stadium van het project simuleren hoe een bepaalde functionaliteit gaat werken.

Je hoeft je niet in te beelden hoe iets werkt, maar kunt het direct zelf voelen. Zo kunnen we knelpunten in de gebruiksvriendelijkheid in een vroeg stadium al identificeren en oplossen. Op deze manier ontwikkelen de best mogelijke user experience voor jouw eindgebruikers.

Een prototype is daarnaast de ideale demonstratie-tool om de voortgang binnen een project over te brengen aan alle betrokkenen. Aan de stakeholders binnen jouw bedrijf, die niet dagelijks bij het project betrokken zijn, of aan (potentiële) investeerders. Maar ook aan gebruikers; een prototype is perfect om gebruikerstesten mee uit te voeren.

Gedurende het project updaten we het prototype continu. Van grove wireframes om gevoel te krijgen bij de algemene navigatie door het product, tot gedetailleerde dynamische pagina’s - voorzien van de visuele stijl - waarop je als gebruiker daadwerkelijk acties kan uitvoeren en feedback krijgt. Zo krijgen we een steeds beter beeld van de user interface van het uiteindelijke product.

Gebruikt in o.a. de volgende projecten: