cases werkwijze over ons blog contact

Een bestaand product door­ontwikkelenInteraction design

In het interactieconcept hebben we de informatiestructuur opgezet en bepaald hoe de verschillende gebruikers daar doorheen navigeren. Vanuit hier werken we de stappen verder uit in wireframes.

Wireframes geven visueel antwoord op de volgende vragen:

      Waar komen de verschillende onderdelen binnen de pagina? Wat krijgt een prominente plek, wat is minder belangrijk en hoe hangen deze onderdelen logisch samen?
      Hoe wordt de informatie getoond op de pagina? Elk stukje content of functionaliteit kan op verschillende manieren gepresenteerd worden. Wat is in dit geval de meest gebruiks­vriendelijke optie?

Binnen de wireframes ontwerpen we verschillende interacties en onder­zoeken welke interacties het beste voorzien in de gebruikersdoelen en bedrijfsdoelen. Het resultaat is een schematische opzet van een interface die de de communicatie tussen gebruiker en het digitale product optimaal faciliteert.

Gebruikt in o.a. de volgende projecten:

Gebruikt in o.a. de volgende projecten:

Interaction design wordt ook wel interactieontwerp genoemd, en omvat hoe de gebruiker en de applicatie op elkaar reageren en samenwerken.

In het grotere geheel: UX design of user experience design is hoe een gebruiker een applicatie ervaart, UI design is wat, waar en hoe elementen werken binnen een applicatie, informatie-architectuur is hoe een applicatie is georganiseerd, en interaction design is hoe de gebruiker en applicatie samenwerken en reageren op elkaar.