cases werkwijze over ons blog contact

KRO-NCRVHeeft het nieuwe concept online zoektochten een kans van slagen?

De KRO-NCRV staat bekend om zoekprogramma's als Spoorloos en Memories op televisie en Adres Onbekend op de radio. Naast het succes via deze traditionele media wil KRO-NCRV onderzoeken of hier online ook meer mee te doen is.

Jager & Prooi is gevraagd om dit concept voor online zoektochten verder uit te werken en vervolgens een week bij de doelgroep te testen. Doel hiervan is om ervaring op te doen bij het daadwerkelijk uitvoeren van een online zoektocht en te meten wat de resultaten hiervan zijn. Zo hebben we aan het einde van deze pilot meer inzicht in of dit concept kans van slagen heeft.

Aanpak

Om de pilotweek goed voorbereid in te kunnen gaan, hebben we twee workshops georganiseerd. In de eerste hebben we de doelgroep (en hun behoeftes) in kaart gebracht en bepaald wat de doelstellingen van de pilot zijn. In de tweede hebben we een journey opgesteld waarin we de scenario's van een online zoektocht stapsgewijs hebben uitgewerkt.

Aan de hand van de scenario's - met de doelgroep en doelstellingen in het achterhoofd - zijn we op Facebook een echte zoektocht gestart. Qua vorm­geving hebben we hier een nieuwe stijl voor neergezet die de omroep KRO-NCRV linkt aan het programma Adres Onbekend, samen de afzenders van de zoektocht.

Met het hele team - bestaande uit mensen van Adres Onbekend, KRO-NCRV en Jager & Prooi - hebben we een week full-time de online zoektochten in gang gehouden. Door continue de ontwikkelingen binnen de zoektocht, feedback vanuit de doelgroep en opvallendheden uit de metingen mee te nemen in elke vervolgstap, konden we snel bijsturen of inspringen op veranderingen. Zo hielden we grip op het verloop van de zoektocht en het bereiken van de doelen.

Resultaat

De twee belangrijkste doelen voor de KRO-NCRV waren het online bereiken van de doelgroep en deze vervolgens vervolgens ook actief bij de zoektocht betrekken. Deze pilot heeft ruimschoots bewezen dat een online zoektocht hiervoor een geschikt middel kan zijn: ruim 100.000 mensen zijn bereikt en de IPM-score (aantal interacties per duizend fans) van de Facebook-pagina van waaruit we de zoektochten organiseerden is met 33% gestegen!

"De KRO-NCRV heeft tijdens de online zoektocht de samenwerking met Jager & Prooi als zeer prettig ervaren. Met 2 workshops werd het team klaargestoomd voor de pilotweek. Dit deden ze door goed te luisteren naar de behoeften van onze omroep, dit om te zetten in doelstellingen en het uitwerken van een customer journey zodat we met de juiste kennis van start konden gaan. We hebben hierdoor de online zoektocht in samenwerking met Jager & Prooi met succes kunnen voltooien."— Soumaya Azzagari (Conceptontwikkelaar, KRO-NCRV)

Deze week heeft daarnaast veel ervaring opgeleverd met het online uitvoeren van een zoektocht; wat werkt, maar ook wat niet werkt. Verder heeft het activeren van de online achterban ervoor gezorgd dat we in een week tijd twee cold cases hebben opgelost!

Heb jij ook een idee voor een online concept, dat je graag verder uitgewerkt en getest wil hebben? Neem contact met ons op om te kijken wat wij voor je kunnen betekenen.Laat het ons weten