cases werkwijze over ons blog contact

Eén design system voor 13 websitesDe eerste stap naar online consistentie

Bohn Stafleu van Loghum (BSL) is één van de grootste uitgeverijen in het zorgdomein. Zij hebben een grote set aan websites die allemaal dezelfde technische basis hebben, maar waarvan het ontwerp met de jaren uit elkaar gegroeid was. Jager & Prooi deed een eerste aanzet voor een design system, zodat de verschillende ontwerpen van de websites weer naar elkaar toe getrokken konden worden.

Design system

Laten we eerst even op de term ingaan, wat is een design system eigenlijk? Het is een centrale omgeving waarin de bouwstenen voor een website of app staan. Met een design system zorg je dat het ontwerp gewaarborgd blijft, of in dit geval weer naar elkaar toegetrokken wordt. Heel belangrijk voor je merk! Door deze bouwstenen uit te werken, weet iedereen, van development tot marketing, wat wel en niet kan.

We hebben een eerste aanzet voor het design system van BSL gemaakt. Iedere titel - Nursing.nl, Zorgvisie.nl, Kinderopvangtotaal.nl, Zorgwelzijn.nl, Tvvtotaal.nl, Tvzdirect.nl, Palliumtotaal.nl, Podosophia.nl, Gzpsychologie.nl, Kaponline.nl, Tpodepraktijk.nl, Pod opost.nl, Ggzcongressen.nl - heeft een eigen redactie die naar eigen inzicht de site bijhoudt. Dat eigen inzicht en kleine verschillen blijven, die vrijheid en flexibiliteit zijn voor de redacties erg belangrijk, maar het ontwerp moet zoveel mogelijk overeenkomen. Zo kan BSL toch een consistente merkbeleving neerzetten.

Basiselementen uitgewerkt

We hebben de basiselementen gedocumenteerd waardoor de kern van het ontwerp van alle sites gelijk getrokken kon worden. Dan kun je denken aan kleuren, fonts, buttons, links, marges enzovoort. Daarnaast hebben we een paar voorbeeldpagina’s uitgewerkt, voor zowel mobiel als desktop, om te illustreren hoe het er dan uit komt te zien als je deze basiselementen toepast op de bestaande websites.

Duidelijk voor iedere partij

Nu het design system helder is, gaat een technische partij aan de slag om op eerdergenoemde sites de stijl te updaten. Verder geeft het design system ook de redacties houvast, omdat het nu heel duidelijk is welke lettertypes, knoppen en andere elementen ze waar op de site kunnen en mogen gebruiken.

Het design system is een levend document, dat online altijd voor iedereen toegankelijk is. Zo kunnen wij continu blijven werken aan het updaten en uitbreiden van de documentatie, terwijl deze voor iedereen up-to-date te gebruiken is.

Benieuwd hoe dat er dan uitziet? We hebben het design system voor BSL gedocumenteerd in Zeroheight, een handige tool hiervoor. We geven je hier graag een demonstratie van.

Wil je ook hulp bij het opzetten van je design system? Neem gerust contact met ons op.